NT&T tổ chức hội thảo trực tuyến INTERACT, INSPIRE AND IDEATE

NT&T tổ chức hội thảo trực tuyến INTERACT, INSPIRE AND IDEATE

Năm 2023 được thủ tướng chỉnh phủ chọn là “Năm dữ liệu số”, điều này đồng nghĩa với việc các tổ chức, Doanh nghiệp sẽ càng ngày càng chú trọng tới việc lấy dữ liệu làm trung tâm trong chiến lược Số hóa của mình. NT&T tin rằng, sự bùng nổ về dữ liệu sẽ diễn ra càng ngày càng mạnh mẽ, và khách hàng của chúng ta không còn hài lòng với các cách tiếp cận truyền thống, luôn yêu cầu cách tiếp cận mới, các giải pháp mới cho hành trình chuyển đổi số của họ.
Vào ngày 06/ 01/ 2022, NT&T và DELL Technologies đã thành công tổ chức buổi hội thảo mang tên ” Interact, Insprire and Ideate” với mục tiêu cập nhật các phát kiến công nghệ mới nhất của DELL Technologies, khám phá cách để trở thành những cố vấn đáng tin cậy của Doanh nghiệp giành cho quý đối tác và khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *