Thay đổi địa chỉ chi nhánh văn phòng Hồ Chí Minh

Thay đổi địa chỉ chi nhánh văn phòng Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý khách hàng, Quý đối tác của NT&T,
Công ty NT&T xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh của công ty NT&T từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cụ thể như sau:
Thông tin địa chỉ văn phòng mới:
Địa chỉ: Tầng 15 – Toà nhà Work Place PL2, 16 Nguyễn Trường Tộ, P13, Quận 4, HCMC
Điện thoại: (84) 28 3826 8510
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các giao dịch kinh doanh, giấy từ, thư tín… vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi theo địa chỉ mới đã nêu trên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong quý khách hàng, đối tác thông cảm về sự bất tiện này. NT&T hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của quý khách hàng, đối tác trong thời gian tới.
Trân trọng thông báo!
***
Dear valued customers and partners of NT&T,
NT&T Company would like to inform customers and partners about the change of address of NT&T’s office in Ho Chi Minh city from January 1st , 2023, specifically as follows:
New office address information:
Address: 15th Floor, Work Place Building PL2, 16 Nguyen Truong To, Ward 13, District 4, HCMC
Phone: (84) 28 3826 8510
From January 1st, 2023, for business transactions, letters, documents… please contact our company at the new address mentioned above.
NT&T sincerely thank and hope that our customers and partners understand for this inconvenience. We hopes to continue to receive the support and cooporation of customers and partners in the coming time.
Thank you and Best Regard!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *