NT&T và Dell Technologies là nhà tài trợ vàng cho sự kiện Viettel IDC Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI)

NT&T và Dell Technologies là nhà tài trợ vàng cho sự kiện Viettel IDC Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI)

NT&T và Dell Technologies là nhà tài trợ Vàng cho sự kiện Viettel IDC Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI) Summit 2023 – Tăng tốc hành trình số.

08:30 – 12:00, 03/06/2023

Khách sạn JW Marriott – 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vui lòng tham gia Cloud Room với phần trình bày của Dell Technologies:

Hộ chiếu để Kubernetes thành công với Nền tảng được xác thực của Dell cho Multicloud

Chương trình sự kiện

• Sự xuất hiện của các ứng dụng gốc trên đám mây

• Multicloud là con đường chuyển đổi

• Tăng tốc đường dẫn đến Kubernetes với Nền tảng được xác thực của Dell cho Multicloud

  • VxRail
  • PowerFlex
  • Azure Stack HCI
Gian hàng của NT&T và Dell Technologies tại sự kiện Viettel IDC Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI) Summit 2023
NT&T and Dell Technologies are Gold sponsors for Viettel IDC Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI) Summit 2023 – Accelerating the digital journey.
08:30 – 12:00, 06/03/2023
JW Marriott Hotel – 8 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi
Please join Cloud Room with Dell Technologies presentation:
Passport to Kubernetes Success with Dell Validated Platforms for Multicloud
Agenda:
• Emergence of cloud-native applications
• Multicloud as the path to transformation
• Accelerate the path to Kubernetes with Dell Validated Platforms for Multicloud
o VxRail
o PowerFlex
o Azure Stack HCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *