THÔNG BÁO CTKM - KHÔNG LO VỀ GIÁ - ĐÓN QUÀ VỀ NGAY CÙNG #POWERSTORE

THÔNG BÁO CTKM - KHÔNG LO VỀ GIÁ - ĐÓN QUÀ VỀ NGAY CÙNG #POWERSTORE

Công ty TNHH Giải Pháp Nền Tảng Thông Tin và Truyền Thông (NT&T) trân trọng gửi tới Quý Đối tác chương trình khuyến mại dành cho dòng sản phẩm PowerStore – Dell Technologies như sau:

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *